Mikrobiota jelitowa i jej znaczenie dla człowieka

Wraz z rozwojem nauki nasza wiedza o ludzkim ciele jest coraz większa. Dzisiaj wiemy, że nasz organizm zamieszkują złe i dobre bakterie oraz wirusy. Tworzą one mikroflorę jelitową określaną także jako mikrobiota jelitowa. Jest ona zdominowana głównie przez dwa rodzaje bakterii. W ciągu życia człowieka mikrobiota jelitowa ulega wielokrotnie zmianom. Przyjrzyjmy się, jak wpływa ona na organizm.

Kiedy kształtuje się mikrobiota jelitowa?

Bakterii, które żyją w naszym przewodzie pokarmowym jest około dziesięć razy więcej niż komórek naszego ciała. Skład mikrobioty jelitowej kształtuje się już podczas życia płodowego. Kontynuowane jest do mniej więcej drugich urodzin dziecka. Na początku kompozycja mikrobioty jelitowej uzależniona jest od sposobu karmienia dziecka. Uważa się, że pierwsze tysiąc dni życia dziecka (liczone razem z okresem ciąży) są najważniejsze z punktu widzenia rozwoju prawidłowej kompozycji mikrobioty jelitowej. Z uwagi na to, że flora bakteryjna zaczyna się kształtować już w okresie życia płodowego, niezwykle ważne jest to, co przyszła mama je. Na mikrobiotę jelitową wpłynie także przebieg porodu. Poród jest dla dziecka pierwszą okazją do zetknięcia się z bakteriami i światem zewnętrznym. Zauważono, że skład mikrobioty jelitowej jest inny u dzieci, które zostały urodzone siłami natury, a inny u tych, które przyszły na świat dzięki cesarskiemu cięciu. W dalszych latach życia wpływa na nią już nie tylko sposób odżywiania się, ale także przebyte stany zapalne (także zabiegi) w obrębie przewodu pokarmowego, przyjmowanie leków (przede wszystkim antybiotykoterapia, leczenie sterydami, inhibitory pompy protonowej). Obecności mikrobioty jelitowej w bardzo dużym stopniu decyduje o prawidłowym funkcjonowaniu nie tylko układu pokarmowego, ale także immunologicznego i nerwowego – szczegóły na tej stronie. Wpływa ona także na procesy przemiany materii. Każda z funkcji, którą pełni mikrobiota jelitowa jest wzajemnie uzupełniana.

Bakterie, które zasiedlają nasz przewód pokarmowy

Jak wspomnieliśmy, skład mikrobioty jelitowej w dużym stopniu kształtuje się podczas porodu. W przypadku dzieci, które zostały urodzone naturalnie w skład mikroflory bakteryjnej wejdą bakterie z przewodu pokarmowego i dróg rodnych matki. W składzie mikrobioty znajdą się więc przede wszystkim bakterie z rodziny Enterococcus, Escherichia czy Lactobacillus. W przypadku, gdy poród odbył się przez cesarskie cięcie, mikrobiota dziecka będzie zawierała większą ilość szkodliwych bakterii należących do rodziny Clostridium. Liczba bakterii dobroczynnych będzie znacznie mniejsza, będzie też występować mniej gatunków tych bakterii.

Funkcje, które pełni mikrobiota jelitowa

Jedną z funkcji pełnionych przez mikrobiotę jelitową jest funkcja metaboliczna, która polega na tym, że zamieszkujące przewód pokarmowy bakterie rozkładają niestrawione resztki pokarmów poprzez ich fermentację. Niektóre bakterie jelitowe, między innymi te, które żyją w jelicie cienkim, są niezbędne w procesie produkcji witamin z grupy B oraz witaminy K. Dzięki obecności dobrych bakterii w przewodzie pokarmowym wchłanianie niektórych składników odżywczych przebiega o wiele sprawniej; dzięki pożytecznym bakteriom odbywa się proces trawienia lipidów.

Dodaj komentarz