O Funduszach Europejskich na rozwój firmy

O Funduszach Europejskich na rozwój firmyRozbudowa infrastruktury, zakup nowego sprzętu: to zadania, które czekają każdego właściciela firmy. Sfinansowanie tych zadań może przekraczać możliwości finansowe wielu, szczególnie małych i średniej wielkości firm.

Środki na rozwój firmy mogą pochodzić oczywiście z kredytu bankowego, ale lepszym rozwiązaniem są Fundusze Unijne. Polska jako jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej otrzymała spore kwoty na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje unijne na rozwój firmy są bezzwrotne, to ich przewaga nad bankowymi kredytami.

W ramach jakich programów można otrzymać dotację?

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z dofinansowania może skorzystać zarówno ze środków dostępnych w ramach programów krajowych, jak i regionalnych. Jednym z największych projektów krajowych jest Program Inteligentny Rozwój.

Program Inteligentny Rozwój: na co można zyskać środki?

Środki z tego programu przeznaczone są na innowacje, badania i rozwój. Pozwala on na wspólne prowadzenie prac przez przedsiębiorców i naukowców. Dzięki ich wspólnym wysiłkom uzyskane efekty mogą zostać następnie wdrożone w różnych działach gospodarki. Głównym założeniem tego projektu jest: „Od pomysłu do rynku”. Innowacyjne rozwiązania wspierane są w jego ramach na każdym etapie: począwszy od pomysłu, poprzez przygotowanie linii produkcyjnej aż po wprowadzenie nowych technologii, produktów lub usług na rynek.

Więcej na https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-unijne/

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Zależy to nie tylko od wielkości przedsiębiorstwa, ale także charakteru prac w obszarze B + R. Dla przedsiębiorstw mikro- i małych wysokość dotacji może sięgać przy badaniach przemysłowych 70%. Na takie same badania średniej wielkości firma może uzyskać maksymalnie 60 % dotacji. W przypadku prac rozwojowych małe firmy mogą uzyskać 45%, a średnie 35%. Jeżeli firma zobowiąże się, że wyniki prac badawczo-rozwojowych rozpowszechni na szeroką skalę może zyskać jeszcze więcej środków. Mogą one wynieść aż 80%.

Dzięki unijnym dotacjom każdy przedsiębiorca może zyskać środki na rozwój swojej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *